Prästallén

Trafikmiljön för gående och cyklister förbättras längs Prästallén.

 

  • I korsningarna ersätts asfalten med marksten.
  • Cykelbanan höjs till samma nivå som gångbanan. Fälten avgränsas istället med linje.
  • Skyltningen uppdateras, bland annat med stopplikt från villagatorna för bättre säkerhet.
  • Busshållplatserna ersätts med tillgänglighetsanpassade timglashållplatser som hindrar bilar att köra om bussen. Norra sidans hållplatser får väderskydd.
  • Trädens får ny näringsrik jord. Därefter skapas en ny underplantering med buskar.

Status: Projektets upphandling är överklagad. I skrivande stund finns ingen prognos för när projektet kan påbörjas, men det blir troligen inte förrän under 2024.

Gör en insats för trafiksäkerheten

En viktig faktor för säkerhet i trafiken är god sikt. Du som har tomt intill väg eller hörntomt är därför ålagd att sköta om växtligheten så att den inte skymmer eller växer in på intilliggande gångytor mm. Läs mer.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.