Kungsvägens vård- och omsorgsboende i Tollarp

Vi bygger ett nytt vård- och omsorgsboende på Kungsvägen i Tollarp. Boendet ska stå klart hösten 2024 och ersätter då Almgården och Lindåsa vårdboende.

Bygget av Kungsvägens vård- och omsorgsboende. Bilden är från juni 2023.
Bygget av Kungsvägens vård- och omsorgsboende. Bilden är från juni 2023.

Kungsvägens vård- och omsorgsboende kommer ha 46 platser, varav 18 med inriktning mot demens. Åtta av platserna kommer utgöra en specialavdelning.

Det nya boendet kommer ligga på den tomt där Almgården tidigare låg. Läget bedöms vara strategiskt eftersom förbindelserna är goda till såväl Kristianstad som Hörby och Lund. Det är även nära in till centrum i Tollarp.

Byggnationen görs av ABK.

Skiss som visar hur Kungsvägens vård och omsorgsboende kommer att se ut.

Skiss som visar hur Kungsvägens vård- och omsorgsboende kommer att se ut. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.