Kulltorpskolan

Kulltorpskolan har rivits och arbetet med att bygga en helt ny skola och skolgård påbörjades i augusti 2017. Hösten 2019 ska den nya skolan vara klar.

Illustration av Kulltorpskolan
Illustration av Kulltorpskolan

Kulltorpskolan i Kristianstads östra skolområde är i stort behov av att utökas. Byggnaden är uppförd på 60-talet och har de senaste åren varit en F – 6-skola med en klass per årskull och totalt cirka 200 elever. Skolan har byggs ut och byggts om i flera omgångar. Några exempel är den senare tillkomna ”villan” för fritidsverksamhet och en tillfällig paviljongetablering för att lösa ett ökat lokalbehov för årskurs 6.

En ytterligare upprustning av skolan till modern standard kostar för mycket. Därför har samtliga befintliga byggnader rivits och kommer att ersättas med nya.

Den nya Kulltorpskolan blir fortsatt en grundskola, F – 6, fast nu med två klasser per årskull, med tillhörande fritidsverksamhet. Ett nytt storkök och en idrottshall byggs också.

Totalt kommer den nya Kulltorpskolan att ha 14 klasser med mellan 20 – 30 elever i varje klass, vilket ger totalt cirka 350 elever på skolan. Budgeten är 178 miljoner kronor och skolan beräknas bli klar till skolstarten hösten 2019.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.