Hammar - kvarter A

Bostadsrättsföreningen Hammars Park innehåller 36 lägenheter i 2-3 våningar. Bostadsstorleken är 109-138 kvadratmeter. Ansvariga är NCC tillsammans med SHH Bostad.

I samarbete med NCC har SHH Bostad uppfört 36 radhus med upplåtelseformen bostadsrätt. Brf Hammars Park är ett grönt kvarter med inslag av dagvatten, plats för lek, samt närhet till park. Vi vill skapa ett tryggt och hållbart område  där de boende trivs, umgås och har möjlighet att själva odla på uteplatser och terrasser. 

Husen, som uppförts i två och tre våningar, har en trevlig entrésida mot gatan, uteplats i markplan mot gårdssidan samt trädgårdsförråd ute på tomten. Trevåningshusen har dessutom en generös takterrass. Husens tegelfasader tillsammans med trädgårdsförrådens träfasader ger karaktär åt kvarteret. Bilparkeringar ramas in med växtlighet och är samlade till tre gemensamma ytor.

Kontakt

Svensk Fastighetsförmedling i Kristianstad
Joakim Fridolin
070-869 13 01

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.