Transvalområdet - en ny stadsdel

Ett helt nytt bostadsområde planeras i sydvästra delen av Åhus. I området, som heter Åhus 14:108, Transval, ska företaget Gillöga AB uppföra omkring 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola. Säljstart under våren 2020.

Möller arkitekter 2018.
Möller arkitekter 2018.

Området ligger i Åhus sydvästra delar, norr om Ripavägen och gränsar till tidigare Åhus Glass verksamhetslokaler. Gatorna i området har därför fått namn med glassanknytning.

Företaget Gillöga AB planerar här för totalt 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse och utformar bostadsområdet tillsammans med Möllers Arkitektkontor. Gillögas ambition är att skapa ett trivsamt, socialt hållbart bostadsområde som stärker den bostadssociala sammanhållningen och uppmuntrar en ekologiskt hållbar livsstil. Området ligger i närheten av golfbanan, naturen, skolan och centrala Åhus. Utbyggnaden sker under flera år och säljstart planeras till våren 2020.

Detaljplanen beskriver området som en tät, varierad och blandad stadsdel av hög arkitektonisk kvalitet med bebyggelse- och gatustruktur som främjar rörelse och vistelse. Stadsdelen ska utgå ifrån Åhus skala och lokala förutsättningar och bidra till att främja Åhus karaktäristiska sandiga gräshedsmarker och deras biologiska mångfald. 

Beskrivningar

Läs detaljplanen under Bygga, bo och miljö i vår kartdatabas

Plankarta

Kvalitets- och gestaltningsprogram

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.