3Hus

3Hus bygger 24 radhus i två olika storlekar. Radhusen uppförs småskaligt i trä. Ambitionen är att skapa ett attraktivt bostadskvarter med struktur som gynnar integration samt uppmuntrar till hållbara livsstilar.

3Hus bygger 24 radhus i storlekarna 95 respektive 115 kvadratmeter.

Radhusen kommer uppföras småskaligt och med trä som materialval, variationsrikedom och samspel mellan bebyggelse och grönska. Ambitionen är att skapa ett attraktivt bostadskvarter med struktur som gynnar integration samt uppmuntrar till hållbara livsstilar.

Kontakt 3Hus:

Joakim Lindahl, telefon 042-564 00, joakim.lindahl@3hus.se

Sandra Bower, telefon 0708-66 86 43, teamchef & reg fastighetsmäklare, sandra.bower@vaningen.se |

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.