Gamla Kristianstad och Åhus

Bilder och texter är hämtade från boken Gamla Kristianstad och Åhus av Björn Rosenberg. De huvudsakliga källorna är arkiv- och bildmaterial från Regionmuseet Kristianstad, S:ta Annas Gille i Åhus, brandförsäkringshandlingar från främst Länsförsäkringar, kommun- bygglovsarkiv i Kristianstads kommun, kyrkböcker, lagfartshandlingar samt diverse tidningsartiklar och lokal litteratur. Läs mer om Kristianstads och Åhus gamla byggnader och kvarter genom att använda sökfunktionen nedan eller sortera ut direkt på ort, område eller kvartersnamn.

Allön - inledning

Detta kvarter är beläget mitt i innerstadens västra del och har en påfallande långsträckt form.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Allön - tomt 1

Denna den nordligaste tomten i kvarteret, med ett läge invid Stora Torgs sydvästra hörn, ägdes vid mitten av 1850-talet av vice häradshövdingen Olof J. Torslow. Hans gård bestod då av ett halvdussin olika byggnader.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Allön - tomt 12

Vid 1800-talets början låg här handelsmannen Claës Claessons fyrlängade gård med byggnader av en vånings höjd.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Allön - tomt 13

Tvåvåningshuset i tegel vid storgatan stod enligt uppgift under uppförande 1762.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Allön - tomt 14

Denna tomt är kvarterets sydligaste och omges på tre sidor av gator.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Allön - tomt 15

Norra delen. Tidigare nr 10. Redan någon gång på 1600-talet delades heltomten här i två halvtomter och det var sedan först i helt sen tid, som en heltomt genom sammanläggning bildades igen.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Allön - tomt 16

Norra delen, tidigare nr 5. Denna norra tomt ägdes 1850 av bokbindaremästaren Axel Ahlstedt. Vid storgatan låg ett två våningar högt bostadshus i korsvirke, som var uppfört omkring 1796.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Allön - tomt 2

Omkring 1830 ägdes denna fastighet av bagareänkan Botilla Lundgren. Här fanns då fem olika byggnader. Vid Storgatan låg ett tvåvåningshus i vitmenat korsvirke. Det var då obekant gammalt men hade reparerats betydligt ett tjugotal år tidigare.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Allön - tomt 3

Denna fastighet, ”Erlandssonska gården”, var 1872 bebyggd med fyra olika hus. Vid Storgatan fanns ett två våningar högt korsvirkeshus, med ett halvhus i vinkel i söder in på tomten.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Allön - tomt 4

År 1879 köpte snickaremästaren M. S. Björklund denna fastighet. Tre år senare fanns följande byggnader: en länga vid vardera gatan, en i söder och två i norr, den ena av de sistnämnda indragen något på tomten och försedd med en tillbyggnad på norra sidan.
Ort: Kristianstad
Område: Centrala
Kvarter: Allön

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.