Obebodda hus

Ett obebott hus kan vara början på en familjs stora dröm om ett boende på landet. Intresset för att bo på landet är mycket stort, men antalet hus till salu är få. En inventering är gjord och just nu ansöker vi om medel från Leader för att ta nästa steg i projektet.

En första inventering och kartläggning av obebodda hus på Kristianstad kommuns landsbygd är nu klar. Med hjälp av geografisk data och fältbesök har ödehusen kartlagts och sammanställts. 

Just nu arbetar vi med en Leaderansökan för att kunna ta nästa steg i projektet. Målet är att på sikt hjälpa till att fylla de tomma husen med liv för en livskraftig landsbygd. Genom att tillvarata det ökande intresset för att bo på landsbygden värnas husens historia och de kulturvärden som är knutna till både bostader och platsen. Äldre hus är ofta byggda av mycket god kvalitet och med varsam restaurering kan de återfå både utseende och funktion. 

Tipsa oss gärna

En första inventering och kartläggning är nu klar. Men det kan finnas fler. Om du vet något hus som stått tomt under lång tid och som inte finns i inventeringen, får du gärna tipsa oss. Kanske kan någons oanvända hus bli en annan persons bostadsdröm. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.