Hämtning av hushållsavfall

Renhållningen Kristianstad, kommunens eget renhållningsbolag, hämtar ditt avfall. Dina hämtningsdagar hittar du på bolagets webbplats. Du kan vid behov begära uppehåll i hämtningen eller dela abonnemang med dina grannar.

Renhållningen hämtar förpackningar och tidningar, matavfall och restavfall fastighetsnära. Hos villor och fritidshus hämtas hushållsavfall i fyrfackskärl, kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka. Större avfall lämnas på en av de fem återvinningscentralerna i kommunen. Ett schema för när dina kärl ska tömmas hittar du på Renhållningens hemsida. Med Renhållningens app, som du kan ladda ner där appar finns, får du tillgång till dina kommande tömningsdagar och kan följa öppettiderna på din närmsta återvinningscentral. 
  

Dela abonnemang

Om ni är två eller tre grannar som har lite avfall har ni möjlighet att dela abonnemang. Bor ni inom samlad bebyggelse så får avståndet mellan era fastigheter inte överstiga 200 meter och utanför samlad bebyggelse får det inte överstiga 400 meter mellan era bostadshus.

Ansökan om delat abonnemang görs via blanketten Delat abonnemang som finns under e-tjänster. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.