Återvinningsstationer

Privatpersoner är skyldiga att sortera sitt avfall. Endast privathushåll får lämna sina förpackningar på en återvinningsstation.  Det är förbjudet att lämna avfall som möbler, byggmaterial eller matrester. Förpackningarna sorteras i de gröna containrar som står på stationen.

På en återvinningsstation lämnas förpackningar och tidningar. Foto: Förpacknings & Tidningsinsamlingen
På en återvinningsstation lämnas förpackningar och tidningar. Foto: Förpacknings & Tidningsinsamlingen

Avfall i form av förpackningar av kartong, glas och plast men även tidningar och batterier, ska sorteras ut från övrigt avfall. Det övrigt avfallet är matavfall och brännbart avfall. Småhusen i Kristianstads kommun har oftast fyrfackskärl och kan sortera merparten av förpackningarna hemma. Använd sopsorteringsguiden som stöd när du ska sortera ditt avfall. 

Sopsorteringsguiden 

Förpackningar som inte får plats i kärlen ska lämnas på en återvinningsstation. Grovsopor och liknande ska lämnas på en återvinningscentral. Flerfamiljshus har inte alltid kärl för att sortera ut förpackningar och tidningar. Saknas förpackningskärl är man skyldig som privatperson att  lämna sina tidningar och förpackningar på en återvinningsstation eller återvinningscentral.

Fullt i ditt kärl?

Renhållningen Kristianstad är det kommunala avfallsbolaget som ansvarar och hanterar hushållens avfall. Om du har svårt att få plats med ditt avfall i kärlet hemma så ska du kontakta Renhållningen Kristianstad för att tillsammans hitta en lösning på problemet. Du kan beställa extra tömning eller be om tätare tömningsintervall. Telefon  044-13 54 00. 

Återvinningsstationer

Återvinningsstation. Foto: FTI
Återvinningsstation. Foto: Förpacknings - och tidningsinsamlingen.

Återvinningsstationer är mindre obemannade insamlingsplatser för förpackningar och tidningar. Återvinningsstationer finns på ett 40-tal platser i kommunen och de består oftast av 5-10 gröna containrar. Här kan du som är privatperson kasta tidningar och förpackningar. 

Företag

Företag får inte kasta sitt avfall här utan ska vända sig till en bemannad återvinningscentral eller annan godkänd avfallsmottagare. Kontakta Renhållningen Kristianstad för mer information. Telefon 044-13 54 00. 

När en återvinningsstation stänger

En återvinningsstation stänger om den inte samlar in de mängder förpackningsmaterial som krävs för att det ska vara miljömässigt hållbart att behålla den. En annan anledning kan vara att marken behöver användas för andra ändamål.  Om stationen missbrukas genom otillåtna dumpningar och kraftiga nedskräpningar, vilket har varit ett återkommande problem på en del återvinningsstationer i Kristianstads kommun, tar vi bort den efter att vi har gjort en mängd olika insatser för att stoppa dumpningarna.

Nyligen borttagna återvinningsstationer:

  • Hedentorpsvägen /Alevägen, Kristianstad (id.nr 14771)
  • Södra Piggagatan, Åhus (id.nr: 2484)

 

Under vecka 48 kommer följande återvinningsstationer att tas bort:

  • Sköldvägen/Mansdalavägen, Vä (id.nr 2471)
  • Åängavägen 1, Hammar (id.nr 2409)

 

Länk till pressmeddelande: Två återvinningsstationer i Kristianstad tas bort | FTI – Förpackningsinsamlingen (mynewsdesk.com)

För mer information om var man kan hitta en återvinningsstation, besök https://fti.se/privatperson/hitta-atervinningsstation och välj Kristianstad som kommun.

 

För mer information om kommunens återvinningscentraler, besök https://renhallningen-kristianstad.se/

Ansvaret för insamling av föpackningar och tidningar

Det är FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för återvinningsstationerna, inte kommunen. Det är FTI som ansöker om plats, sköter tömning och städning av återvinningsstationerna.

Om du upplever att en station är nedskräpad, inte städad eller att någon container är överfull ska du kontakta FTI. Ring 020-088 03 11 eller gör en felanmälan direkt hos FTI. 

Felanmäl hos FTI.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsynen på återvinningsstationerna. Detta görs bland annat när det inkommer klagomål från allmänheten om dumpningar. Då försöker vi leta fram adressuppgifter eller annan information bland avfallet som kan kopplas till en person eller ett företag. Vi kontaktar även FTI för att informera om dumpningen och för få platsen uppstädad.

Utöver detta har miljö- och hälsoskyddsavdelningen, FTI och Renhållningen Kristianstad löpande kontakt och diskussion kring problematiken med nedskräpning vid återvinningsstationer och vad som behöver göras.

Problem med en återvinningsstation

Vid pågående nedskräpning av en återvinningsstation är det bra om du kontaktar polisen på telefon: 044-114 14.

  • Notera vilken dag och ungefärlig tid som nedskräpningen inträffade
  • Notera information som kan hjälpa till att identifiera den som skräpat ned eller dumpat otillåtet avfall. Det kan vara till exempel registreringsnummer, loggor eller dylikt
  • Ta gärna foton på avfallet om det är möjligt

Detta är uppgifter som FTI, polis eller miljö- och hälsoskyddsavdelningen kan behöva för att komma vidare i ärendet.

Om du vill lämna ett klagomål eller synpunkt beträffande en återvinningsstation ber vi dig i första hand att kontakta FTI: Ring 020-088 03 11 eller gör en felanmälan på FTIs hemsida. Bilder på nedskräpning på återvinningsstationerna kan skickas till kontakt@ftiab.se.

I andra hand kan du lämna klagomål och synpunkter till miljö- och hälsoskyddsavdelningen via formuläret på denna sida.

Återvinningscentraler

Återvinningscentral Åhus
Återvinningscentralen i Åhus. Foto: Renhållningen Kristianstad

I Kristianstads kommun finns fem stycken återvinningscentraler som är bemannade med personal från Renhållningen Kristianstad. På återvinningscentralerna lämnar du bland annat grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall och elavfall. Information och öppettider hittar du på Renhållningen Kristianstads webbplats.

Renhållningen Kristianstad

Du kan även ringa kundtjänst på 044-13 54 00. Telefontid alla vardagar klockan 09:00-12:00.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.