Specialistundersköterska - Äldres hälsa och ohälsa

Utbildningen ger dig förutsättningar för en anställning som specialistundersköterska. Platsbunden, två år på deltid. 200 YH-poäng.

Utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av en yrkesinriktad utbildning, vilket ger dig
förutsättningar för en anställning som specialistundersköterska med inriktning mot äldres hälsa och ohälsa. Utbildningen är en platsbunden utbildning på halvfart under 2 års tid med i genomsnitt 1 dags lärarledda lektioner/vecka. För att du skall kunna omsätta dina nyförvärvade kunskaper och vara välförberedd inför dina kommande arbetsuppgifter kommer en del av utbildningen att bestå av Lärande i arbete (LIA).

Yrket

Behovet av specialistundersköterskor ökar i takt med en åldrande befolkning och gör det angeläget
att arbeta med att stärka det friska samt förebygga ohälsa och skador bland äldre. Efter utbildningen
kan du bidra till bättre kvalitet i omvårdnaden och bli en viktig länk mellan undersköterskan och
sjuksköterskan.

Samarbete med arbetslivet

Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Lärande i arbete (LIA) ingår i utbildningen och ger dig chans att prova dina kunskaper och öka förståelsen för ditt framtida yrke.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för studier på yrkeshögskola.
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor:
Lägst betyget E/3/G i någon eller några av följande kurser eller motsvarande kunskaper:

Medicin 1, 150 p eller motsvarande
Psykologi 1, 50 p eller motsvarande
Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p eller motsvarande

Dessutom måste du ha dokumenterad arbetslivserfarenhet inom vårdyrkesområdet som undersköterska, 1 år på heltid eller 2 år på halvtid.

Har du annan utbildning än som än angiven i det länkade dokumentet ”Behörighet och urval”, hör av dig till utbildningsanordnaren.

Mer information finns i det länkade dokumentet Behörighet och urval.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

VLC, Väglednings- & lärcentrum

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 68 90

Besöksadress

Lasarettsboulevarden 2E

291 33 Kristianstad

Fler kontakter

Specialistundersköterska

Karin Persson

Utbildningsledare

044-13 67 87

Frågor om utbildning och antagning

Carina Andersson-Ekberg

Utbildningsadministratör

044-13 67 45

Antagning, intyg, betyg, CSN

Annika Persson

Rektor

044-13 28 21

Ekonomi, organisation och personal

Jennie Saming

Lärare och utbildningssamordnare

0728-85 78 03

Svarar på frågor om utbildningens innehåll.