Vård- och omsorgsarbete 2

Kurskod: VÅRVÅR02, 150 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs kommer du få fördjupade kunskaper inom huvudämnet vård och omsorgsarbete. Stor vikt läggs vid omsorgs- och omvårdnadsprocessen samt olika teorier inom ämnet. Du kommer att få kunskaper om palliativ vård och hur man arbetar med patienter som vårdas i livets slut. Kunskaper om olika arbetssätt och förhållningssätt som ingår i yrkesrollen. Du kommer att få kunskaper om lagstiftningen som styr vård- och omsorgsarbetet och kunskaper om dokumentation, rapportering, hälso- och sjukvårdsuppgifter, vård och omsorg vid vanliga sjukdomar, biståndsbedömning och vårdplanering och om hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens olika verksamheter och organisation på olika nivåer och utifrån olika målgrupper. 

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och är en fortsättning i huvudämnet vård- och omsorgsarbete 1 och ingår som en del av den  sammanhållna utbildningen inom vård- och omsorgsutbildningen. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna. Vissa lektioner och studiebesök är obligatoriska.

Examinationer

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar/anföranden
 • Grupparbeten/gruppdiskussioner
 • Webbutbildningar
 • Studiebesök och externa föreläsare
 • Aktivt deltagande i diskussioner

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Godkänt betyg i kursen vård- och omsorgsarbete 1.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.