Vård- och omsorgsarbete 1

Kurskod: VÅRVÅR01, 200 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs får du grundläggande kunskaper för nära arbete med patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Du kommer få möjligheter att träna på och utveckla kunskaper om hur man planerar, utför och utvärderar vård- och omsorgsuppgifter och utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt. Du kommer att få kunskaper om arbete utifrån ett empatiskt förhållningssätt samt om hur man tar ansvar för patienter och brukare och för olika arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsverksamheten samt om hur man använder kroppen i arbete utifrån arbetsmiljö och säkerhet. Du kommer lära dig hur man använder  medicinteknisk och annan teknisk utrustning samt i användandet av  informationsteknik inom verksamheten. Dessutom kommer du lära dig centrala begrepp som ingår i yrkesspråket inom vård- och omsorg. 

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och är huvudämnet i utbildningen och ingår som en del av den sammanhållna utbildningen inom vård- och omsorgsutbildningen. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna. Vissa lektioner, externa föreläsningar och studiebesök är obligatoriska.

Det ingår obligatorisk praktik (APL) på heltid i kursen.

Examinationer

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar/anföranden
 • Grupparbeten/gruppdiskussioner
 • Webbutbildningar
 • Studiebesök och externa föreläsare
 • Aktivt deltagande i diskussioner
 • Fullgjord arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande. 

Övrigt

För att göra APL krävs det att du kan tjänstgöra även kvällar och helger. Du följer handledarens arbetstider.

Eleven bekostar och ansvarar för att ta sig till och från sin APL-plats. APL-platser kommer att erbjudas inom hela Kristianstads kommun så resor inom kommunen förekommer.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.