Social omsorg 2

Kurskod: SOASOC02, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs kommer du få fördjupade kunskaper inom huvudämnet social omsorg. Stor vikt läggs vid hur sociala frågor hanteras i samhället, barns behov, förebyggande åtgärder och insatser utifrån ett familjeperspektiv, olika boendeformer och sysselsättning för målgrupperna. Du kommer att få lära dig om hur man arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt, rådgivning, hälsoinformation och samarbete mellan olika verksamheter.

Du kommer få möjlighet till att träna och utveckla kunskaper om hur man planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar genomförda insatser utifrån biståndsbedömning. Dessutom kommer du att lära dig centrala begrepp som ingår i yrkesspråket inom social omsorg.

Studieform/upplägg

 • Kursen är lektionsbaserad och kan komma att bedrivas både digitalt och på plats.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
 • Olika kursmoment kräver obligatorisk närvaro eftersom lektionerna baseras och bedöms utifrån individuella- och gruppdiskussioner och ett aktivt deltagande.
 • När utbildningen erbjuder externa föreläsningar är dessa obligatoriska.
 • Kursen pågår under 20 veckor.

Examinationer (obligatoriska)

Du kommer att få möjlighet att synliggöra dina kunskaper på olika sätt både muntligt och skriftligt genom till exempel kunskapsbedömningar, rollspel, webbutbildningar, diskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och reflektioner. Detta kan komma att ske både på plats och digitalt.

Förkunskaper

 • Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.
 • Kursen bygger på kurserna Social omsorg 1, Gerontologi och geriatrik samt Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1.

Övrigt

I kursen Social omsorg 2 eftersträvar vi en dialog mellan lärare och kursdeltagare där vi tillsammans utvecklar arbetsformer och kursupplägg samt förbereds inför framtida arbete där kommunikation är en förutsättning. 

I kursen ingår arbetsplatsförlagt lärande.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.