Social omsorg 1

Kurskod: SOASOC01, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs får du grundläggande kunskaper om nära arbete med brukare inom socialtjänsten. Du kommer att få kunskaper om hur levnadsvanor och livsvillkor påverkar människors hälsa och livskvalitet ur olika perspektiv. Du får lära dig om hur man arbetar utifrån ett empatiskt förhållningssätt, hur man tar ansvar för brukare och för olika arbetsuppgifter.

Du kommer få kunskaper om lagar som styr vård- och omsorgsarbetet och möjlighet att träna på hur man använder tekniska hjälpmedel utifrån arbetsmiljö och säkerhet. Du kommer få möjlighet att träna och utveckla kunskaper om hur man planerar, utför, dokumenterar och utvärderar uppgifter inom verksamheten. Dessutom kommer du att lära dig centrala begrepp som ingår i yrkesspråket inom social omsorg.

Studieform/upplägg

 • Kursen bedrivs som fjärr/lektionsbaserad undervisning.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
 • Studiebesök och externa föreläsare förekommer.
 • Det ingår en obligatorisk praktik (APL) på heltid i kursen.

Examinationer

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter/muntliga redovisningar
 • Grupparbete skriftligt och muntligt
 • Praktiska moment
 • Aktivt deltagande på lektionerna
 • Fullgjord arbetsplats förlagd utbildning (APL)

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Övrigt

För att genomföra APL krävs det att du kan tjänstgöra dag/kväll/helg. Du följer handledarens arbetstider. APL-platser kommer att erbjudas inom hela Kristianstad kommun så resor inom kommunen förekommer. Som elev bekostar och ansvarar du själv för att ta dig till och från din APL-plats.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.