Samhällsbaserad psykiatri

Kurskod: PSYPSY02, 200 poäng och PSYSAM0, 100 poäng

Kursens innehåll

I yrkesutgången får du lära dig omvårdnadsarbete vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar, om dess behandlingar, olika former av individuella stödinsatser och återhämtningens betydelse.

Du får kunskaper om olika lagar som styr psykiatrisk samt rättspsykiatrisk vård. Kursen innehåller också kunskaper om beroende och missbruksproblematik.

Du lär dig om vikten av samverkanspartner inom psykiatrin, kvalitetsarbete och stöd från olika föreningar. Delaktighet för patienter, brukare och anhöriga har en stor betydelse inom omvårdnadsarbetet.

Genom din APL får du mer kunskaper om yrkesrollen, samt om specifika verksamheter inom psykiatrin. Kommunikationens betydelse belyses vid tvångssituationer där bland annat motiverande samtal ingår. Det professionella förhållningssättet ger dig möjligheten att samarbeta och diskutera olika fallbeskrivningar. Du lär dig att arbeta med ett lågaffektivt bemötande i både hemmiljö och inom akutpsykiatrin. 

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i vård- och omsorgsutbildningen. Olika kursmoment kräver närvaro eftersom lektionerna baseras både på individuella- och gruppdiskussioner. 
I kursen ingår en praktikperiod (APL) under sex veckor.

Obligatorisk redovisning av kunskaper

 • Muntliga redovisningar av grupparbete.
 • Muntliga individuella redovisningar utifrån fallbeskrivningar.
 • Rollspel utifrån fallbeskrivningar.
 • Aktivt deltagande i diskussioner.

Förkunskaper

 • Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk åk. 9
 • Psykiatri 1

Övrigt

I yrkesutgången Psykiatri 2 och Samhällsbaserad psykiatri eftersträvar vi en dialog mellan lärare och kursdeltagare där vi tillsammans utvecklar arbetsformer och kursupplägg samt förbereder inför framtida arbete där kommunikation är en förutsättning. 

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.