Omvårdnad 1

Kurskod: OMVOMV01, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs får du grundläggande kunskaper om nära arbete med patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänsten. Du kommer att få kunskaper om olika sjukdomar och dess orsaker, symtom, diagnoser och behandlingar, smitta och smittspridning, personlig vård och omvårdnad i livets slutskede. Du kommer att lära dig om hur man arbetar på ett etiskt och patientsäkert sätt.

I kursen ingår att lära sig om lagar som styr vård- och omsorgsarbetet, att arbeta utifrån en vårdplanering med hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar. Du får möjlighet att träna på hur man använder medicintekniska hjälpmedel för information och dokumentation, träna och utveckla kunskaper om hur man planerar, utför, dokumenterar och utvärderar vård- och omsorgsuppgifter.  Dessutom kommer du att lära dig centrala begrepp som ingår i yrkesspråket inom omvårdnad.

Studieform/upplägg

 • Kursen bedrivs som fjärr/lektionsbaserad undervisning.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
 • Studiebesök och externa föreläsare förekommer.
 • Det ingår en obligatorisk praktik (APL) på heltid i kursen.

Examinationer

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter/muntliga redovisningar
 • Grupparbete skriftligt och muntligt
 • Praktiska moment
 • Aktivt deltagande på lektionerna

Förkunskaper

Kursen bygger på kursen Anatomi och fysiologi 1.

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Övrigt

För att genomföra APL krävs det att du kan tjänstgöra dag/kväll/helg. Du följer handledarens arbetstider. APL-platser kommer att erbjudas inom hela Kristianstad kommun så resor inom kommunen förekommer. Som elev bekostar och ansvarar du själv för att ta dig till och från din APL-plats.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.