Medicin 2

Kurskod: MEDMED02, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kursen får du lära dig om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa. Du kommer att lära dig om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar, vård och omsorg vid olika sjukdomar samt förmåga att handla vid akuta sjukdomar och skador samt förmåga att observera och rapportera förändringar i människors hälsotillstånd. Du kommer lära dig att förstå och använda medicinsk terminologi.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i yrkesutgångarna Akutsjukvård och Barn- och Ungdomssjukvård i Vård- och Omsorgsutbildningen. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Examinationer

 • Individuella inlämningsuppgifter.
 • Redovisning av grupparbete.
 • Muntliga individuella redovisningar.
 • Aktivt deltagande i diskussioner.

Förkunskaper

Denna kursen är en fortsättning/fördjupning av medicin 1. 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.