Medicin 1

Kurskod: MEDMED01, 150 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs kommer du få utveckla kunskaper om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa. Du kommer lära dig  om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar, vård och omsorg vid olika sjukdomar samt kunskaper om hur man handlar vid akuta sjukdomar och skador. Du kommer få utbildning i HLR (hjärt- lungräddning) och första hjälpen. Du kommer även att få lära dig att observera och rapportera utifrån patienters och brukares olika förändringar i hälsotillstånd. Du kommer att utveckla ditt yrkesspråk genom att få kunskaper i medicinsk terminologi.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del av den sammanhållna utbildningen inom vård- och omsorgsutbildningen. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna. Vissa lektioner, externa föreläsningar och studiebesök är obligatoriska.

Det ingår obligatorisk HLR-utbildning i kursen.

Examinationer

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar/anföranden
 • Grupparbeten/gruppdiskussioner
 • Webbutbildningar
 • Studiebesök och externa föreläsare
 • Aktivt deltagande i diskussioner

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande. 

Övrigt

Obligatorisk HLR-utbildning

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.