Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Kurskod: FUTFUN02, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs kommer du få lära dig om fysiska, psykiska, intellektuella och sociala funktionsnedsättningar samt om dess orsaker och konsekvenser i vardagen. Du kommer få kunskaper om olika arbetssätt och hjälpmedel samt hur man använder dessa för att möjliggöra individens delaktighet och självbestämmande. Du kommer få lära dig om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättning.

Du kommer även få visa din förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser för att skapa goda villkor för människor. En stor del av kursen kommer handla om hur man kommunicerar och arbetar så att den enskilde individens önskemål, behov och självbestämmande beaktas och står i centrum.

Studieform/upplägg

 • Kursen är lektionsbaserad och kan komma att bedrivas både digitalt och på plats.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
 • Olika kursmoment kräver obligatorisk närvaro eftersom lektionerna baseras och bedöms utifrån individuella- och gruppdiskussioner och ett aktivt deltagande.
 • När utbildningen erbjuder externa föreläsningar är dessa obligatoriska.
 • Kursen pågår under 20 veckor.

Examinationer (obligatoriska)

Du kommer att få möjlighet att synliggöra dina kunskaper på olika sätt både muntligt och skriftligt genom till exempel kunskapsbedömningar, rollspel, webbutbildningar, diskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och reflektioner. Detta kan komma att ske både på plats och digitalt.

Förkunskaper

 • Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9.
 • Kursen bygger på minst översiktligt betyg i i kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1.
 • Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen Specialpedagogik 2.

Övrigt

I kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 eftersträvar vi en dialog mellan lärare och kursdeltagare där vi tillsammans utvecklar arbetsformer och kursupplägg samt förbereds inför framtida arbete där kommunikation är en förutsättning. 

I kursen kan det bli aktuellt med arbetsplatsförlagt lärande och/eller fältstudier.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.