Etik och människans livsvillkor

Kurskod: MÄNET10, 100 poäng

Kursens innehåll

Kursen ger dig kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa och ohälsa.

Du får lära dig om hur arbetet inom vård och omsorg påverkas av det sociala sammanhanget, kultur, livsåskådning, människosyn och etiska ställningstaganden.

Du får lära dig att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella sammanhang

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad.

Examinationer

 • Aktivt deltagande på lektionerna
 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter
 • Grupparbete skriftligt och muntligt
 • Muntliga redovisningar
 • Praktiska moment
 • Skriftliga tester i klassrummet

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska motsvarande åk 9

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.