Barn- och ungdomssjukvård

Kurskod: SJUBAR0, 200 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs utgår du ifrån det friska barnet från födseln upp till vuxen ålder. Du lär dig om barn och ungdomars utveckling, om vanliga sjukdomstillstånd och om det medicinska omhändertagandet. Stora delar av kursens innehåll berör stöd och samverkan mellan barn, närstående och vårdare. Kursens APL gör du på barnkliniken på CSK i Kristianstad där du också får se stora delar av verksamheten.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och är en av  yrkesutgångarna i Vård- och omsorgsutbildningen.  För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna. I kursen ingår APL, 6 veckor  med placering på Barnkliniken i Kristianstad. Där följer du en handledarens schema som kan innefatta dag- kväll- natt- och helgtjänstgöring.

Examinationer

 • Individuella inlämningsuppgifter.
 • Seminarier.
 • Muntliga individuella redovisningar
 • Aktivt deltagande i diskussioner.
 • Aktivt deltagande i Barn-HLR
 • Aktivt deltagande i APL

Förkunskaper

Kursen bygger på kurserna Vård- och omsorgsarbete 2 och Medicin 1. 

Övrigt

Utdrag från belastningsregistret och hälsodeklaration är obligatoriskt att lämna  för dig som ska göra APL bland barn och ungdomar.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.