Akutsjukvård

Kurskod: SJUAKU0, 200 poäng

Kursens innehåll

I denna kursen får du lära dig om vård- och omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder vid ohälsa och i krissituationer utifrån en helhetssyn på människan samt kunna diskutera etiska frågeställningar. Du kommer lära dig att planera och utföra vård-  och omsorgsuppgifter samt medicintekniska uppgifter vid sjukdomar och olycksfall utifrån lagar och andra bestämmelser.  På APL får du lära dig att uppmärksamma symtom och förändringar i människors hälsotillstånd, använda teknisk utrustning utifrån föreskrifter,  bemöta, kommunicer och samarbeta med patienter, anhöriga och personal. Du får också lära dig att motivera patienter till rehabiliterande, habiliterande åtgärder eller egenvård samt utvärdera, rapportera och dokumentera ditt arbete och resultat.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och är en av yrkesutgångarna i Vård- och Omsorgsutbildningen. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna. I kursen ingår APL, 6 veckor med placering på sjukhuset. Där följer du handledarens schema som innefattar dag-, kväll-, natt- och helgtjänstgöring.

Examinationer

 • Individuella inlämningsuppgifter.
 • Seminarier.
 • Muntliga individuella redovisningar.
 • Aktivt deltagande i diskussioner.
 • Aktivt deltagande i praktiska övningar.
 • Aktivt deltagande i APL.

Förkunskaper

Kursen bygger på kurserna Vård-och Omsorgsarbete 2 och Medicin 1.

Övrigt

Hälsodeklaration inför APL är obligatoriskt.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.