Svenska som andraspråk 2 distanskurs

Kurskod: SVASVA02, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Språkhistoria, språksläktskap, språken omkring oss
 • Argumentation
 • Litteratur - läsa och analysera litteratur
 • Utredande texter
 • Muntlig framställning

Studieform/upplägg

Kursen är en distansutbildning och kan läsas på 10 eller 20 veckor. Kursen är på 100 poäng och motsvarar hemarbete cirka 10 timmar i veckan. Om kursen läses på 10 veckor innebär det hemarbete cirka 20 timmar i veckan. Det är viktigt att följa schemat och lämna in uppgifterna i tid.

Obligatoriska träffar:
Följande prov kräver att man kommer till skolan.

 • Introduktion med referatprov
 • Språkprov
 • Litteraturprov
 • Utredande texter - kamratrespons
 • Muntlig framställning

Handledning efter överenskommelse.

Examinationer

 • Språkprov
 • Argumentation
 • Litteraturprov
 • Utredande texter - kamratrespons

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande ett godkänt betyg i Svenska som andraspråk 1.

Övrigt

En distansutbildning kräver goda kunskaper i datoranvändning och Google Classroom eftersom classroom används som lärplattform. Kurslitteratur ska införskaffas innan kursstart. Se litteraturlista på vuxenutbildningens hemsida.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.