Svenska 3 klassrum

Kurskod: SVESVE03, 100 poäng

Kursens innehåll

Undervisningen i kursen behandlar följande moment:

  • Källkritik
  • Litteraturanalys
  • Vetenskapligt skrivande
  • Retorik
  • Språkhistoria

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad med kontinuerlig bedömning. Kursen avslutas med ett muntligt och ett skriftligt nationellt prov.  Kurslitteratur krävs, se litteraturlista på vuxenutbildningens hemsida. 

Examinationer

  • Vetenskaplig uppsats med seminarium
  • Skriftlig och muntlig litteraturanalys
  • Retorik och talanalys
  • Nationella prov, skriftligt och muntligt.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande ett godkänt betyg i Svenska 2 krävs.

Övrigt

Kurslängd: 20 veckor

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.