Engelska 6 klassrum

Kurskod: ENGENG06, 100 poäng

Kursens innehåll

I engelska 6 får du fördjupade kunskaper i det engelska språket, även i mer formella sammanhang. I kursen ingår det att läsa och tala på engelska samt förstå engelskt tal, talat på flera olika dialekter. Du får även öva dig på att skriva olika typer av texter, till exempel argumenterande och diskuterande texter.

I kursen ingår fördjupning i kulturella, politiska och historiska företeelser i olika engelskspråkiga sammanhang.

I engelska 6 ingår även att arbeta både med modern och äldre litteratur.

Studieform/upplägg

Erfarenhet visar att engelska 6 är en kurs du bör läsa över längre tid för att lyckas med goda resultat. Vi erbjuder därför två alternativ med olika fart med lektionsbaserad undervisning. Välj det alternativ du känner ger dig bäst förutsättningar att klara kursen med det betyg du eftersträvar.

Alternativ 1

Du läser 40 veckor lektionsbaserad kurs med två lektioner i veckan plus minst lika mycket tid för hemstudier i veckan. Möjlighet att läsa orienteringskurs (två lektioner i veckan) samtidigt för att repetera grundläggande färdigheter. Handledning erbjuds.

Detta alternativ ger dig dubbelt så många lektioner med långsammare takt. Alternativ 1 är till för dig som läste engelska 5 för några år sedan, inte riktigt känner dig bekväm med att prata eller skriva på engelska eller om du nyligen läst engelska 5 och det krävdes stor insats för att klara kursen.

Alternativ 2

Du läser 20 veckor lektionsbaserad kurs med två lektioner i veckan plus minst lika mycket hemstudier i veckan. Möjlighet att läsa orienteringskurs (två lektioner i veckan) samtidigt för att repetera grundläggande färdigheter. Handledning erbjuds.

Detta alternativ är till för dig som har aktuella kunskaper i engelska, känner dig bekväm med att prata och skriva på engelska och nyligen läst engelska 5 och klarat kursen utan svårighet.

Din studievägledare på VLC kan berätta mer om de två olika studieuppläggen.

Examinationer

Muntliga redovisningar och diskussioner, hörförståelsetest och läsförståelsetest. Olika typer av uppsatser. Nationella prov.

Förkunskaper

Förutsättningar för engelska 6 är att ha kunskaper motsvarande engelska 5 nivå.

När du sökt till Engelska 6 på Komvux kan du komma att erbjudas ett förkunskapsprov. Om du erbjuds ett förkunskapsprov kommer du att få ett mail som förklarar mer. 

Övrigt

Kurslitteratur krävs. Aktuell kurslitteratur finns på litteraturlistan på hemsidan. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.