Samhällsorienterande ämnen/humaniora

Du kan studera olika kurser inom samhällsvetenskap och humaniora på Vuxenutbildningen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.