Information och kommunikation 1

Kurskod: INFINF01, 100 poäng

Kursens innehåll

I information och kommunikation 1 får du lära dig vad verbal och ickeverbal kommunikation handlar om samt hur sociala medier används. Du får även lära dig grundläggande ordbehandling, kalkylering och presentationsteknik.

Studieform/ upplägg

Information och kommunikation 1 är en distanskurs utan fysiska träffar, inga schemalagda lektioner. Dock kan vissa skriftliga test ske på plats under kursen. Detta sker i skolans lokaler. Datum och exakt plats för dessa test meddelas i sådana fall av läraren. Möjlighet till handledning finns via skolans lärplattform. Kursens längd är 20 veckor. Om du vill läsa kursen på färre veckor så kontakta studie- och yrkesvägledare. Kurslärare rekommenderar att kursen läggs på 20 veckor. 

Examinationer (obligatoriska)

Skriftliga, praktiska samt muntliga uppgifter. 

Förkunskaper

Du bör ha lite datorvana.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.