Studievägledning

Vi erbjuder studievägledning till dig som har frågor om utbildning, studieekonomi, yrken och arbetsmarknad. Har du tänkt läsa upp dina betyg, bli behörig till en viss utbildning eller ansöka till komvux? Då finns vi här på Väglednings- och lärcentrum (VLC) för att guida och hjälpa dig rätt.

Vägledarna på VLC

Du kan boka besök på VLC. Vägledarna är tillgängliga vid vanlig telefontid, bokat digitalt möte via teams eller google meet samt bokade telefonsamtal eller besök. Drop-in besök utan bokning erbjuds inte. 

Personal kommer att vara tillgängliga via:
Telefon: 044-13 68 90
Mejl: vlc@kristianstad.se

Bokning här på hemsidan under "boka en tid hos en studievägledare"

Vägledningssamtal för att du ska nå dina mål

Du får möjlighet att tillsammans med en studievägledare diskutera dina framtidsplaner. Vi kan samtala om yrkesutbildning, examensplanering, högskola/universitet, yrkeshögskola, folkhögskola eller andra alternativ. Vi utgår från dina intressen och förutsättningar och kommer fram till en realistisk handlingsplan. 

Individuell studieplan för alla vuxenstuderande

När du väljer att studera inom vuxenutbildningens olika alternativ, till exempel yrkesvux, lärling eller grundläggande och gymnasiala kurser planerar vi tillsammans in vilka kurser du behöver läsa och detta blir din Individuella studieplan. Under Dokument kan du se hur en sådan ser ut. 

Kontakta VLC inför ansökan 

Du vänder dig till oss studievägledare på Väglednings- och lärcentrum, VLC, och pratar med oss på telefon eller kanske börjar du med att mejla oss. I din ansökan ska den individuella studieplanen finnas med.

Under tiden som du går en utbildning

När du är antagen och studerar finns möjlighet till studievägledning på Komvux och SFI, du har även tillgång till studievägledare inom yrkesvux och Lärlingsakademin.

Studiemedel och studiestartsstöd, CSN

Du har möjlighet att ansöka om studiemedel, CSN från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20. Ansökan gör du på egen hand via csn.se.

Det är viktigt att känna till en hel del om studiemedel och därför har vi information och hjälp med ansökan på vår hemsida. Det finns information både på svenska, engelska, somaliska och arabiska. Manualerna kan du följa steg för steg.

CSN informerar på sin hemsida och svarar på dina frågor.

Studiestartsstöd är ett särskilt stöd för dig som är arbetslös och ska börja studera. Du ska vara 25 år eller äldre och vara inskriven på arbetsförmedlingen. Om du har haft studiemedel under de senaste tre åren kan du inte få studiestartsstöd. Ansökan till studiestartsstöd kan du inte göra själv. Du bokar en tid på VLC för att ansöka. Budgeten för 2022 är slut. Ansökan för 2023 öppnar i december. 

Ungdomstorget

Ungdomstorget vänder sig till dig som är mellan 16-29 år som behöver hjälp och stöd i att söka arbete, påbörja studier eller i kontakt med sociala myndigheter. Ungdomstorget har flera aktiviteter som annonseras på Facebook  och Instagram. Gilla/dela och följ gärna!  

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.