Studievägar och våra SFI-skolor

Det finns tre olika studievägar inom SFI. Du behöver välja två skolor för att kunna göra din anmälan till SFI. Det är viktigt att du väljer den skola som erbjuder den studieväg som passar din utbildningsbakgrund. Du blir därefter kontaktad av den skolan som har en ledig plats.

Studieväg 1, Kurs A-D

  • För dig som inte kan läsa och skriva på ditt modersmål eller som bara har gått i skolan i ett fåtal år (0-6 år)
  • Långsam studietakt

Studieväg 2, Kurs B-D

  • För dig som studerat på grundskola eller gymnasium (6-12 år)
  • Kan läsa och skriva på ditt modersmål och förstår det latinska alfabetet
  • Normal studietakt

Studieväg 3, Kurs C-D

  • För dig som har påbörjat en akademisk utbildning och som har en god studievana och förmåga att arbeta självständigt (eftergymnasial utbildning)
  • Har lätt för att lära dig nya språk 
  • Snabb studietakt

Våra SFI-skolor: 

I Kristianstad är det följande skolor som anordnar SFI. Du kan läsa om respektive skola genom att klicka på skolorna.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.