Samhällsorientering

Samhällsorienteringen är till för dig som är mellan 18-64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige.

Samhällsorienteringen

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta för dig som är nyanländ att etablera dig i det svenska arbets- och samhällslivet. Du får all information på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Målet är att nyanlända ska känna till och förstå sina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat. Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning,  hälsa och sjukvård samt barn och familj. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis!

Personer som inte erbjuds samhällsorientering

  • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
  • gymnasiestuderande
  • arbetskraftsinvandrare
  • gäststuderande/gästforskare

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.