Projekt

VLC medverkar och driver ett antal projekt vars syfte är att underlätta för människor att komma ut på arbetsmarknaden. Flera projekt riktar sig till ungdomar som saknar utbildning och arbete.

Lärlingsakademin

Sverige har sedan flera år en hög ungdomsarbetslöshet och en stor andel unga utan fullföljd gymnasieutbildning. Utan vare sig utbildning eller erfarenhet är vägarna in i arbetslivet ofta långa och snåriga. 2011 kom därför ett initiativ från Regeringens sida att satsa på lärlingsutbildning bland unga. Genom lärlingsplatser ville man sänka trösklarna för unga in på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund startades Lärlingsakademin Skåne Nordost.

I Lärlingsakademin Skåne Nordost erbjuds vuxna att gå en gymnasial yrkesinriktad utbildning där minst 70 procent av utbildningen är förlagda på en arbetsplats och resten är undervisning är i skola och självstudier.

Utbildningen utgår ifrån den gymnasial yrkesutbildning och vi kan erbjuda lärlingsutbildning inom exempelvis, vård, restaurang och livsmedel, bageri, snickare, målare, bilmekaniker, kylmontör, svets med flera.

Utbildningarna är olika långa beroende på vilken inriktning man väljer och på hur mycket man har med sig sedan innan. Den kortaste utbildningen är 20 veckor och den längsta ca 2 år. Utbildningarna är studiemedelsberättigade från Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Numera har projektet implementerats som en del av vuxenutbildningen i Skåne Nordost.

Ungdomstorget

Ungdomstorgets uppdrag är att vägleda och stödja ungdomar mellan 16-29 år till arbete och studier samt att bidra till samordning mellan de deltagande aktörerna. Ungdomstorgets mål är att:

  • Bidra till att sänka ungdomsarbetslösheten
  • Ungdomar ska uppleva att Ungdomstorget varit till stöd
  • Samverkan mellan myndigheter ska förenklas
  • Nå kommunens ungdomar i behov av stöd och vägledning
  • Bidra till att kommunens och Arbetsförmedlingens åtgärder blir kända för ungdomar

    Läs mer om Ungdomstorget här.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Lärlingsakademin

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

0738 532378

Besöksadress

Lasarettsboulevarden 2E

291 33 Kristianstad

Fler kontakter

Marie Strandberg

Rektor

0738-532378

Kontakt

Ungdomstorget

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

0728-85 84 17

Besöksadress

Kanalgatan 24

291 31 Kristianstad