Väglednings- och lärcentrum, VLC

På VLC kan du träffa någon av våra studievägledare och använda Lärcentrum när du studerar. Vi ansvarar för utbildningar inom Yrkesvux och för Samhällsorientering för invandrare. All antagning till Vuxenutbildningen och SFI sker hos oss. Dessutom medverkar vi i och driver ett antal projekt.

Telefontider VLC

Telefontider till väglednings- och lärcentrum är följande:


måndagar 13:00-15:00
tisdagar 16:00-18:00
onsdagar 13:00-15:00
torsdagar 13:00-15:00

Du kan ringa på telefonnummer 044-136890

Träffa en studievägledare

På vägledningscentrum kan du träffa en studievägledare och diskutera alla frågor som rör utbildning. Studievägledarna är tillgängliga vid bokade samtal eller besök. Vi erbjuder inte drop-in eftersom korta oplanerade samtal ger bristande information om vad du behöver veta i studiefrågor.

Välkommen med din bokning i vårt bokningssystmem som du finner under fliken studievägledning. 

Vi erbjuder även vägledning på distans via Teams och Google Meet.

Lärcentrum

Lärcentrum är en studiemiljö där du kan skriva tenta, studera, använda våra datorer och träffa andra studerande. 

Yrkesvux

Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktad vuxenutbildning. Syftet är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning till dig som saknar gymnasieutbildning, eller har en gymnasieutbildning som behöver kompletteras.

Lärlingsakademin

Lärlingsutbildning för vuxna är ett alternativ för dig som vill gå en yrkesinriktad vuxenutbildning med 70% av tiden på en arbetsplats och alltså 30% i skolan.

Samhällsorientering för invandrare

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta för dig som är nyanländ att etablera dig i svenska arbets- och samhällslivet. All information förmedlas på modersmålet.

Antagning

All antagning till sfi (Svenska för invandrare), yrkesvux och vuxenutbildningen sker hos oss.

Projekt

Vi medverkar och driver ett antal projekt vars syfte är att underlätta för människor att komma ut på arbetsmarknaden. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

VLC, Väglednings- & lärcentrum

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 68 90

Besöksadress

Lasarettsboulevarden 2E

290 32 Kristianstad

Telefontider

Mån 13:00—15:00
Tis 16:00—18:00
Ons 13:00—15:00
Tors 13:00—15:00