Informationssökning

Behöver du söka information till ditt skolarbete? Vi ger dig tillgång till pålitliga resurser som du kan använda.

Resurs Så kommer du åt den

Alex

Om författare och litteratur

Klicka på länken Databaser i Bokmärken.

AV Media

Filmer, utbildning, nyheter

Länk finns i Bokmärken.

Du behöver skapa ett konto med hjälp av din skolmejl.

Landguiden

Om länder och geografi

Klicka på länken Databaser i Bokmärken.

Mediearkivet

Artiklar från tidningar och tidskrifter.

Klicka på länken Databaser i Bokmärken.

Kan endast användas på skolan.

NE

Svenskt uppslagsverk

Klicka på länken Databaser i Bokmärken.

Logga in med Google. Använd din skolmejl.

Pressreader

Tidningar och tidskrifter

Klicka på länken Databaser i Bokmärken.

Studi

Korta filmer som förklarar viktiga ämnen och begrepp på olika språk.

Länk finns i Bokmärken.

Logga in med Google. Använd din skolmejl.

Här nedan kan du se några filmer om informationssökning, gjorda av vår tidigare skolbibliotekarie Pernilla Tejera.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.