Information inför studier på grundläggande nivå

Du gör din ansökan via vår webbansökan på vår hemsida med Bank-ID. Den individuella studieplanen görs via telefon till VLC under telefontiden. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte göra en ansökan på webben. Kontakta VLC på telefontiden eller via mejl om du har skyddade personuppgifter.

Information inför studier på grundläggande nivå

Kurser på grundläggande:

De vanligaste kurserna du studerar på grundläggande är svenska som andra språk (SVA), matematik, engelska och samhällskunskap. Det är stora kurser och är därför uppdelade i delkurser. De flesta delkurser har en kurstid på 20 veckor. Ibland kan det gå snabbare och ibland kanske du behöver läsa om en kurs.

  • Svenska som andra språk - du startar i delkurs 1. Läraren på Komvux flyttar dig vidare i den takt du blir klar.
  • Matematik och engelska – om du är nybörjare startar du i delkurs 1 annars gör du ett test innan placering. Även i dessa kurser flyttar läraren på Komvux dig vidare i den takt du blir klar.

Individuell studieplan:

Den individuella studieplanen visar ramarna för dina studier – målet med dina studier, vilka kurser du ska läsa, start- och slutdatum samt antal kurspoäng. I samband med ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledningen (SYV) på VLC för att göra planeringen. SYV kontrollerar också så ansökan blivit rätt utifrån vad målet med dina studier är.

När du påbörjat dina studier och vill göra en ändring av din studieplan, exempelvis läsa en ny kurs eller ändra omfattningen av en kurs från halvtid till heltid eller tvärtom ansöker du på nytt i webbansökan samt vänder dig till studievägledningen på VLC för att uppdatera din studieplan (tills vidare via telefon).

Kurspoäng:

Varje kurs består av poäng. När du lägger ihop kursernas poäng som du ska läsa och delar dem med antalet veckor du ska läsa visar det din studieomfattning.

Om du vill läsa på heltid är det vanligast att du läser två kurser på 200 poäng vardera under 20 veckor.

Kursupplägg och studieomfattning

  • Exempel: 

Läser du två kurser på 200 poäng vardera under 20 veckor med samma start och slutdatum, exempelvis 31 augusti – 15 januari blir studieomfattningen heltid

(400 poäng/20 veckor = 20 poäng per vecka)

  • Exempel:

Läser du två kurser på 200 poäng vardera med olika start och slutdatum, exempelvis om du startar en kurs den 31 augusti som slutar den 15 januari (20v) och en kurs som startar den 9 november och slutar 26 mars (20v) blir studieomfattningen endast halvtid. Kurstiden här blir 31 augusti – 26 mars (30v).

(400 poäng/30 veckor = 13 poäng per vecka)

Studieomfattning, poäng per vecka

Heltid (100%) - 20 poäng eller fler                                                                                        

Deltid (75%) - 15 till 19 poäng                                                                                                   

Halvtid (50%) - 10 till 14 poäng                                                                                               

OBS!

Det är mycket viktigt att du vet hur många kurspoäng du läser om du har studiemedel från CSN. Läser du färre än 10 kurspoäng per vecka kan du inte få något studiemedel.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.