Trygghet, trivsel och säkerhet

Att vara trygg och att trivas är en förutsättning för lärande. På våra förskolor och skolor arbetar vi på olika sätt med detta. Förskolan och skolan är barns och elevers arbetsmiljö.

Trygghet och trivsel

Alla ska uppleva trygghet och trivsel och det är en viktig förutsättning för lärande. På våra förskolor och skolor arbetar vi på många olika sätt med detta.

Attitydundersökningar

Varje år lämnar vi ut enkäter till elever och föräldrar för att ta reda på hur de upplever sin förskola eller skola. Enkäterna lämnas till vårdnadshavare i förskola och till eleverna i årskurserna 3 - 9 i grundskolan samt årskurs 2 i gymnasieskolan. Resultatet av undersökningarna bearbetas på olika sätt. Resultatet används bland annat i arbetet med likabehandling.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.