Frånvaroanmälan för elever i grundskola och grundsärskola

Frånvaroanmälan för barn i grundskola och grundsärskola görs i appen Tieto Edu.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan ska ha registrerats innan skoldagen börjar. Du kan bara sjukanmäla ditt barn en dag i taget, idag eller imorgon. Frånvaroanmälan kan göras för heldag. Frånvaron registreras då för skola och eventuell fritidshemsplacering. Frånvaroanmälan kan även göras för del av dag. Då anges datum och klockslag för frånvaron.

Registrera ditt mobilnummer

För att kunna ta del av viss information som skolan skickar ut måste du som vårdnadshavare registrera ditt mobilnummer i appen Tieto Edu. Det gör du under "Mina kontaktuppgifter" i menyn.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.