Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan för barn och elev upp till 18 år görs innan skoldagen börjar av vårdnadshavare via Edlevo app. Myndiga elever frånvaroanmäler sig i Unikum genom att klicka på "EdlevoElev" under "Mina verktyg". Du kan bara frånvaroanmäla en dag i taget, idag eller imorgon.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan ska registreras innan skoldagen eller verksamheten börjar. 

 Du kan välja:

  • Heldag samt idag eller imorgon.
  • Tidsbestämd, som är del av dag, där du anger datum och klockslag för frånvaron.

Har ditt barn fritidshems placering och frånvaroanmälan görs för heldag blir det frånvaro både för skolan och fritidshem. Gäller frånvaro endast fritidshem ska tidsbestämd frånvaro väljas och skriv in aktuella fritidshemstider.

Anmäld frånvaro

Här kan du se vilken frånvaro som är anmäld. Gäller frånvaroanmälan idag eller i framtiden kan du radera den anmälda frånvaron genom att klicka på soptunnan.

Rapporterad frånvaro

Här visas giltig frånvaro och ogiltig frånvaro.

Meddelande om ogiltig frånvaro eller sen ankomst

Vid ogiltig frånvaro eller sen ankomst går meddelade ut via SMS och notis i Edlevo app till vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Meddelande och notis går ut i samma stund som lektionen bekräftas av läraren. Om det ansökts om ledighet och den har avslagits och eleven ändå inte kommer till skolan registreras eleven med ogiltig frånvaro.

Meddelande som går ut vid ogiltig frånvaro eller sen ankomst:

  • Förnamn Efternamn har ogiltig frånvaro kl: 11:00.
    (Klockslaget indikerar när lektionen som den ogiltiga frånvaron inträffar, började.)
  • Förnamn Efternamn har 5 minuter sen ankomst.

Informationsmeddelande till förskola eller fritidshem

I Edlevo app kan du som har barn i förskola eller fritidshem skicka informationsmeddelande till personalen. För att nå tjänsten i Edlevo trycker du på plustecknet och under rubriken "informationsmeddelande" markerar du vilket barn det gäller. Tryck vidare på knappen nere i högra hörnet för att skriva ditt meddelande och skicka iväg. Meddelandet visas i närvaroöversikten för pedagoger inom förskolan eller fritidshemmet. Om du skickar informationsmeddelande efter klockan 17 kommer det att visas nästkommande dag.

Ledighet

Ansökan om ledighet från skola för upp till 10 dagar under läsåret görs via Edlevo eller blankett som finns under avsnittet E-tjänster.

Ledighet för elev som gör att elevens totala ledighet under läsåret överstiger 10 dagar krävs synnerliga skäl för att ansökan ska beviljas. För sådan tänkt ledighet för elev i grundskola finns särskild blankett under E-tjänster. Ansökan ska i dessa fall inte göras via Edlevo.

Läs mer om ledighet på sidan Lov och läsår

Ledighet från förskola och fritidshem registreras via lovplanering eller barnschema i Edlevo app. I barnschemat på aktuell vecka markeras ledig hel vecka eller vid enstaka dagar lämnar du aktuell dag tom (inga tider). Mer information finns här:

Registrera barnschema

Registrera ditt mobilnummer

För att kunna ta del av viss information som skolan skickar ut måste du som vårdnadshavare registrera ditt aktuella mobilnummer i Edlevo app. Det gör du genom att klicka på menyn högst upp till höger (tre streck). Tryck på "Visa fullständig profil" som står under ditt namn och fyll i ditt telefonnummer samt spara.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.