Edlevo

I skolsystemet Edlevo kommer du åt bland annat frånvaroanmälan, betyg, studieplan, barnschema och kontaktuppgifter. Som vårdnadshavare loggar du in i Edlevo app.

Edlevo är ett skolsystem i förskolan och skolan som hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro/frånvaro med mera. Läs mer vad som gäller för dig utifrån vilken roll du har.

Vårdnadshavare

För att få tillgång till Edlevo behöver du som vårdnadshavare ladda ner Edlevo app. Appen är gratis och finns att ladda ner på mobiltelefon eller surfplatta i App Store och Google Play. Du loggar in med BankID.

Är du god man, fosterförälder eller familjehem och därmed behöver få tillgång skolsystemen ska du vända dig till personalen på förskolan eller skolan. De hjälper dig så att du kan logga in via BankID.

I Edlevo app får du som vårdnadshavare enkelt tillgång till viktiga funktioner gällande förskola, fritidshem och skola. Första sidan visar alla barnen och gemensamma funktioner. Svep vänster för att komma till aktuellt barn och funktioner.

När ditt barn fyller 18 år kommer du inte längre att se barnet i appen.

Under menyvalet inställning längst upp till höger finns möjlighet att välja språk, svenska eller engelska.

 • Dina kontaktuppgifter 
  Under menyn längst upp till höger finns möjlighet att välja “Visa fullständig profil”. Här visas din adress utifrån folkbokföringen. Det är viktigt att du anger aktuellt mobilnummer och e-post för att kunna ta del av viss information som förskola, fritidshem och skola skickar ut. Dina kontaktuppgifter förs över till verksamhetssystemen Unikum och Prorenata. 
 • Frånvaroanmälan
  Här finns tillgång till Frånvaroanmälan och Anmäld frånvaro för att se vilken frånvaro som gjorts för dina barn.
  Vid ogiltig frånvaro eller sen ankomst går meddelade ut via SMS och notis i Edlevo app till vårdnadshavare. SMS och notis går ut i samma stund som lektionen bekräftas.
  Funktionen frånvaroanmälan är inte tillgänglig för elever under sommarlov eftersom ingen klassplacering finns då.
 • Placering
  Här hanterar du dina placeringar med tillgång till Svar på platserbjudande och Avsluta placering.
 • Ledighetsansökan
  Du kan ansöka om ledighet upp till 10 dagar under ett läsår digitalt. Här skapar du och skickar in ledighetsansökan. Efter att ha skickat in ansökan är den synlig i pågående ansökningar. När mentor eller rektor har beviljat eller avslagit ansökan, får samtliga vårdnadshavare en notifiering och kan gå in i Edlevo app för att se beslut och eventuell kommentar. Om ansökan blivit felaktigt kan du ta bort ledigheten och har ansökan beviljats trycker du på avbryt för att ta bort.
  Vid ansökan om ledighet som gör att elevens sammanlagda ledighet under läsåret överstiger 10 dagar ska blankett användas.
 • Meddelande
  Meddelande från Kristianstads kommun skickas  om elev har ogiltig frånvaro i skola, schema saknas för barnet eller information om registrering av lovplanering förskola/fritidshem. Att skicka meddelande som vårdnadshavare är inte aktivt för skola, men funktionen finns i Unikum. 
 • Informationsmeddelande i förskola och fritidshem
  Om du har barn med placering inom förskola och fritidshem har du tillgång till att skicka informationsmeddelande som visas i pedagogernas närvaroöversikt. Vid meddelandefunktionen trycker du på plustecknet och under rubriken informationsmeddelande markera du vilket barn det gäller. Tryck vidare på knappen nere i högra hörnet för att skriva ditt meddelande och skicka iväg.
 • Skolschema 
  Här visas skolschemat för ditt barn som har en placering i skola. Dagens datum visas med ämne och klockslag för respektive lektion. Du kan trycka vidare för att se andra dagar eller veckor (kommande eller föregående veckor).
 • Barnschema/lovplanering
  Registrera barnschema
  Vårdnadshavare måste ha samma adress som barnet för tillgång till appen eller måste delad plats vara registrerad. Adressen är exakt matchning på barn och vuxen. Skulle det skilja sig behöver du ändra det hos folkbokföringen. Inom funktionen finns tillgång till registrera schema, schema översikt, personer som får hämta barnen och lovplanering. 
 • Ämnesval och språkval
  Här kan du registrera ditt barns språkval när det är aktuellt, utifrån de val som skolan erbjuder
 • Studieplan
  Vårdnadshavaren se sitt barns studieplan, till dess att barnet fyllt 18 år.
 • Modersmål
  Här kan du ansöka om modersmålsundervisning till ditt barn. Om du sedan tidigare har en beviljad modersmålsansökan och inte vill ändra den behöver du inte skicka in en ny. Modersmålsundervisning erbjuds för elev från och med årskurs 1.

Information på olika språk

Vi har information om appen på följande språk (pdf-dokument):

E-tjänster förskola och fritidshem

Efterhand kommer e-tjänster att flyttas in i Edlevo men under tiden finns e-tjänsterna samlade på mina sidor där du loggar in med BankID.

 • Ansökan förskola eller fritidshem
 • Inkomstanmälan
 • Ändra kontaktuppgifter

Direkt till e-tjänsten Mina sidor

Om appen inte fungerar

Om Edlevo app avslutas oväntat, slutar svara eller inte går att öppna har tillverkarna av iOS- och Androidenheter några tips som du kan prova:

 • Starta om mobiltelefonen eller surfplattan
 • Uppdatera mobiltelefonen eller surfplattan
 • Ta bort och avinstallera appen och installera den igen
 • Tvinga appen att avslutas
 • Rensa appens cacheminne
 • Rensa appens data

För mer detaljerad information om din enhet hänvisar vi till tillverkarens hemsida som beskriver hur det fungerar i din mobiltelefon eller surfplatta.

Logga in i webbversionen av Edlevo

Det finns också en webbversion av Edlevo app om du vill logga in via webbläsare istället. Du loggar in med BankID.

Direkt till inloggning i Edlevo app webbversion med BankID

Elev

Som gymnasieelev har du tillgång till EdlevoElev som finns under "Mina verktyg" i Unikum. 

 • Schema
  Visar dagens schemaaktiviteter. Genom att använda datumväljaren kan du navigera mellan datum för att se tidigare eller kommande schemaaktiviteter.
 • Dina kontaktuppgifter
  Under menyn längst upp till höger finns möjlighet att välja “Visa fullständig profil”. Här visas din adress utifrån folkbokföringen. Det är viktigt att du anger aktuellt mobilnummer och e-post.
 • Studieplan
  Här visas din studieplan med pågående, planerade och avslutade kurser.
 • Frånvaro
  Här kan du göra frånvaroanmälan (myndig elev), se anmäld frånvaro och rapporterad frånvaro.
 • Ledighetsansökan 

  Här kan du som myndig elev ansöka om ledighet upp till 10 dagar under ett läsår digitalt. Här skapar du och skickar in ledighetsansökan. Efter att ha skickat in ansökan är den synlig i pågående ansökningar. När mentor eller rektor har beviljat eller avslagit ansökan, kan du se beslut och eventuell kommentar. Ej myndiga elever kan endast följa processen och ta del av beslut. 

 • Studieval
  Här gör du ditt studieval inför åk 2 och åk 3. Skolan informerar när tjänsten är tillgänglig.

Som elev på vuxenutbildning och SFI kan du komma åt EdlevoElev via Kristianstads kommuns hemsida, vuxenutbildningens elevinformation. Elever på SFI har tillgång via Unikum under "Mina verktyg". 

 • Schema
  Visar dagens schemaaktiviteter. Genom att använda datumväljaren kan du navigera mellan datum för att se tidigare eller kommande schemaaktiviteter.
 • Dina kontaktuppgifter
  Under menyn längst upp till höger finns möjlighet att välja “Visa fullständig profil”. Här visas din adress utifrån folkbokföringen. Det är viktigt att du anger aktuellt mobilnummer och e-post.
 • Ansökan
  Visar ansökan.
 • Frånvaro (SFI)
  Här kan du göra frånvaroanmälan, se anmäld frånvaro och rapporterad frånvaro.
 • Kursbesked (Komvux)
  Du kan svara genom att tacka Ja eller Nej till kurser som du har blivit antagen till.
 • Studieplan
  Här visas din studieplan med pågående, planerade och avslutade kurser.

Personal

Edlevo finns i olika delar:

 • EdlevoPedagog
  Via Unikum under "Mina verktyg"
 • Edlevo elevregistret
  Via kommunens intranät under "System/program"

Om du behöver logga in i elevregistret i Edlevo från en dator som inte är kommunal så loggar du in med BankID, säkerhetsnyckel eller säkerhetsdosa via denna länk:

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.