Gymnasiesärskola

På Kristianstads gymnasiesärskolor erbjuds utöver det individuella programmet även de nationella programmen: Administration, handel och varuhantering, Fordonsvård och godshantering, Hälsa, vård och omsorg samt Hotell, restaurang och bageri.

Våra gymnasiesärskolor och program

På Söderportgymnasiet erbjuds de nationella programmen:  Administration, handel och varuhantering, Fordonsvård och godshantering (delar av undervisningen sker på Wendesgymnasiet), Hälsa, vård och omsorg samt Hotell, restaurang och bageri (delar av undervisningen sker på Österänggymnasiet). 

Det individuella programmet delas mellan Söderportgymnasiet och Milnergymnasiets särskola.  Ansökan sker till gymnasiesärskolans individuella program på Söderportgymnasiet och efter ansökan placeras eleven utifrån behov antingen på Söderportgymnasiet (IPS) eller Milners gymnasiesärskola avdelning Flora och Äng. Mer information finns på respektive webbsida. Där finns också kontaktuppgifter.

Allmän information om gymnasiesärskola

På Gymnasiesärskola.se kan du söka efter gymnasiesärskolor och få information om bland annat särskolan, utvecklingsstörning och sysselsättning efter gymnasiesärskolan. Webbsidan innehåller kontaktuppgifter till och information om cirka 300 gymnasiesärskolor i Sverige. På webbsidan finns möjlighet att diskutera med andra elever eller föräldrar och det är en bra plattform och ett komplement till alla kommunsidor och Skolverkets hemsida. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.