Norretulls grundsärskola

Norretulls grundsärskola är en kommunal årskurs 7-9 skola med inriktning grundsärskola och träningsskola. Vi har våra lokaler tillsammans med Norretullskolan på norr i centrala Kristianstad.

Norretullskolan i hjärtat av Kristianstad.
Norretullskolan i hjärtat av Kristianstad.

Vår verksamhet

Vi är en kommunal grundsärskola för elever i årskurs 7-9. Vår verksamhet ligger centralt i Kristianstad. Vårt läge gör att vi har närhet till badhus, tåg och busstation, museum och stadsbibliotek, men även till naturen på Näsby och Vattenrikets Naturum.

Arbetssätt

Tillsammans med speciallärare, lärare och elevassistenter ska skolan präglas av att ge de elever som har sin skolgång hos oss möjlighet att nå sin maximala utveckling. En förutsättning för detta är ett varmt och inkluderande klimat.

Många av eleverna som går hos oss har tidigare haft sin skolgång på Hammars grundsärskola, därför tänker vi att vi tillsammans ska vara en organisation som kännetecknas av medvetna strategier.

Vi tar hundratals viktiga beslut varje dag. Målet är att vi alla vet varför vi gör dessa val och kan förklara dem för andra. Att prata om dem skall vara naturligt och är den viktigaste faktorn för att vi skall kunna stödja eleven i sitt lärande.

Som ett stöd i vårt arbete mot detta har vi formulerat åtta punkter som alla elever, kollegor och vårdnadshavare kan förvänta sig att möta när de kliver in i något av våra klassrum, oavsett om det är hos oss eller på Hammars grundsärskola. Det kommer se olika ut men det är dessa åtta grundpelare som vi skall bygga den pedagogiska verksamheten kring.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.