Grundsärskola

I Kristianstad finns fem grundsärskolor för elever i förskoleklass och årskurs 1 till och med årskurs 9.

Våra grundsärskolor och inriktningar

Våra fem grundsärskolor är Hammars skola A, Lingenässkolan A, Norretullskolan A, Nygårdskolan och Ängsskolan.

Eleverna undervisas utifrån grundsärskolans läroplan och läser grundsärskolans ämnen och/eller inriktningen träningsskolans ämnesområden.

En del elever mottagna i grundsärskola kan få sin undervisning på en kommunal grundskola, så kallad individintegrering. En individintegreringslärare kommer då till elevens skola ett visst antal timmar per vecka och undervisar eleven.

Mer information om respektive grundsärskola hittar du på skolornas egna webbsidor. Där finns också kontaktuppgifter.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.