Samlingssida skolbyte/programbyte från den 16 september 2019

Samlingssida för skolbyte/programbyte från den 16 september 2019.

Samlingssida för skolbyte/programbyte från den 16/9-19
Gäller endast till skolor i Hässleholms kommun, Kristianstads kommun, Sölvesborg Bromölla kommunalförbund, Osby kommun och Östra Göinge kommun
 
Reservplatser eller ansökan till program du har sökt till senast den 12/9-19 finns inte kvar från och med måndagen den 16/9-19. 
 

Jag önskar byta skola och/eller program? 

Denna information gäller från och med den 16/9-19 till en av ovanstående kommuner.
 
 1. Fyll i blanketten ”Önskemål om skolbyte/programbyte” tillsammans med nuvarande SYV/Studie- och yrkesvägledare.
 2. Du kontaktar sedan skolans reception som du önskar byta till för att få information om vem du ska kontakta. Det är skolans beslutsfattare som bedömer om bytet är möjligt.
 3. Om det är aktuellt med bytet enligt mottagande skola tar du med din ifyllda blankett
  om önskemål om skolbyte/programbyte samt betyg till skolan.
 
Länk till information och blanketter
 

Blanketter *

 

Skolbyte/programbyte annan kommun än ovan - blankett

 

 Till gymnasieskolans personal

Skolans beslutsfattare kontrollerar att eleven är behörig och beslutar om plats kan erbjudas.

Sändlista från mottagande skola på beslut där eleven erbjuds plats:
1. Om elevens byte godkänns - Kopia till elevens tidigare gymnasieskola
2. Elev
3. Mejla underlaget till antag@kristianstad.se Gymnasieantagningen Kristianstad

Sändlista från mottagande skola på beslut då är eleven inte kan erbjudas plats:
1. Elev
2. Mejla underlaget till antag@kristianstad.se Gymnasieantagningen Kristianstad

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.