Fjärde året på teknikprogrammet

Information till elever som läser årskurs 3 på Teknikprogrammet under läsåret 22/23 och vill söka till fjärde tekniskt år

Inloggningsuppgifter

Beställning av inloggningsuppgifter för elever som läser årskurs 3 på Teknikprogrammet under läsåret 22/23 i en av skolkommunerna i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Simrishamn, Hässleholm eller Kristianstad görs från respektive skola till Gymnasieantagningen Kristianstad under februari/mars 2023.

Detta gäller för elever som är folkbokförda i en kommun alternativt har vistelsekommun inom samverkansområdet Skåne och västra Blekinge (Karlskrona ingår ej)

Inloggningsuppgifterna skickas sedan till skolans Studie- och yrkesvägledare för utdelning till elev.

Ansökningsperiod via ansökningswebben på www.skanegy.se : 25 april–15 maj

Mer information om ansökan och behörighet inom samverkansområdet:
www.skanegy.se/informationssida/fjarde-aret-pa-teknikprogrammet-ansokan-och-antagning

Examensbevis

I juni ska Examensbevis från Teknikprogrammet ha inkommit till Gymnasieantagningen via detta formulär för att det ska kunna finnas som underlag för behörighetsgranskningen. Se tidplan för sista datum.

Avlämnande Gymnasieskola laddar upp Examensbevis som Pedagogisk överlämning i Dexter via SYV-listan för elev som har sökt till T4/Fjärde tekniskt år.

Elev utanför samverkansområdet

Om eleven är folkbokförd/har vistelsekommun utanför samverkansområdet görs ansökan via
sin hemkommuns gymnasieantagning: antagningskanslier.skr.se/

Elev som har slutfört årskurs 3 på Teknikprogrammet tidigare läsår

Beställning av inloggningsuppgifter för elev som har Examensbevis Teknikprogrammet från tidigare läsår i en av skolkommunerna i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Simrishamn, Hässleholm eller Kristianstad alternativt har hemkommun i en av dessa kommuner beställer sina inloggningsuppgifter via formulär på www.kristianstad.se/gyantag under februari/mars 2023.

Inloggningsuppgifterna kommer efter manuell registrering till den elev som har gjort beställningen.

Ansökningsperiod via ansökningswebben på www.skanegy.se : 25 april–15 maj

Mer information om ansökan och behörighet inom samverkansområdet:
www.skanegy.se/informationssida/fjarde-aret-pa-teknikprogrammet-ansokan-och-antagning

I juni ska Examensbevis från Teknikprogrammet ha inkommit till Gymnasieantagningen för att det ska kunna finnas som underlag för behörighetsgranskningen. Se tidplan för sista datum.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.