Annan hemkommun

Gymnasieansökan för elever med hemkommun/vistelsekommun utanför samverkansområdet Skåne och västra Blekinge.

Hemkommun utanför samverkansområdet

Elever som har hemkommun/vistelsekommun utanför samverkansområdet Skåne och västra Blekinge (Karlskrona ingår inte) gör sin gymnasieansökan via sin hemkommuns Gymnasieantagning/Antagningskansli.

Eleven beställer själv inloggningsuppgifter via sin hemkommuns gymnasieantagning/antagningskansli och får även deras tidplan för gymnasievalet, inrapportering av betyg och överlämning av bilagor såsom exempelvis ansökan om fri kvot, dispens i engelska, pedagogisk överlämning och annat som gäller för gymnasieansökan.

Kontaktuppgifter finns via http://antagningskanslier.skr.se/


Om Antagningskanslier

Ett antagningskansli hanterar gymnasieansökan för elever som är folkbokförda i kommunerna som är knutna till kansliet. Antagningskansliet sköter oftast antagningen till både kommunala och fristående gymnasieskolor. Ansökan ska alltid göras via hemkommunens antagningskansli, oavsett var i landet som den eller de skolor som eleven söker till ligger.

På denna webbplats finns kontaktuppgifter, viktiga datum och länkar till respektive antagningskanslis webbplats samt till skolor med deras aktuella utbildningsutbud.

Det är antagningskanslierna själva som i inloggat läge registrerar uppgifter på webbplatsen och ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

http://antagningskanslier.skr.se/om-antagningskanslier/

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.