Specialkost

En del barn och elever behöver specialkost. Då ska intyg från vårdnadsgivare lämnas till förskolan eller skolan.

Barn och elever i förskola och skola har rätt till anpassad kost vid:

  • Födoämnesöverkänslighet/allergi
  • Laktosintolerans

Elever i skolan har utöver detta, om behov finns, rätt till anpassad matsedel vid:

  • Selektivt ätande i kombination med påverkad tillväxt alternativt selektivt ätande i kombination med autism eller autismliknande tillstånd.

De barn som har matallergier och behöver annan kost ska lämna intyg. 

För att få specialkost av medicinska skäl krävs intyg från läkare eller dietist. Vad gäller laktosintolerans för skolbarn, skriver föräldrarna intyget själva. Nytt intyg ska lämnas årligen. 

I vår policy angående intyg avseende kost kan du läsa mer. Policyn finns under dokument.  

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.