Mat och måltider

Våra gymnasieelever har rätt till en god och näringsrik måltid. Den mat som vi serverar är kostnadsfri.

Mat och måltider i våra gymnasieskolor

Varje gymnasieskola har sin egen restaurang att gå till. Österänggymnasiet har ett eget kök i kommunal regi. Elever på våra övriga gymnasieskolor äter skolmat i restauranglokaler som drivs på entreprenad.

Vi arbetar aktivt med att uppmärksamma elever och personal på mat- och klimatfrågor. Det gör vi genom att till exempel  minska matsvinn. Mer information finns under relaterad information.

Vi arbetar med att öka de ekologiska inköpen av livsmedel.

Skolmatsedel

Matsedeln för gymnasieskolor presenteras på sidan:

skolmaten.se

Därifrån kan du skriva ut en matsedel. Matsedeln finns också i appen "Skolmaten" för mobiltelefon eller surfplatta.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.