Bygg- och anläggningsprogrammet

Vi erbjuder samtliga nationella inriktningar inom programmet, vilket är unikt i vår region.

 

Årskurs 1 läses gemensamt och du får prova på de olika inriktningarna minst några veckor vardera, för att förenkla ditt val inför inriktningsvalet till årskurs 2 

Husbyggnad

Här fördjupar du dig antingen inom trä, betong eller mur- och putsverk. Du läser särskilt ställningsbyggnad. Här är yrkesutgången träarbetare (snickare), betongarbetare eller murare. En träarbetare finns med under hela byggprocessen, från formsättning av grunden till taktäckning, inredning och rivningsarbete.

 

Inom betongfördjupningen får du arbeta med att armera, gjuta och efterbehandla betong samt att montera färdiga betongelement. 

Inom mur- och putsverksfördjupningen arbetar du bland annat med murning och putsning av fasader och sätta kakel. 

Efter gymnasieutbildningen går du som lärling på en arbetsplats under ca 2,5 år och får lärlingslön. Efter godkänt yrkesteoretiskt prov får du ditt yrkesbevis.

Måleri

Elev som skrapar färg.

Inom måleri kommer du bland annat måla fasader och fönster utomhus och även måla tak, väggar och snickerier inomhus.

Du kommer också att få sätta upp tapeter och du kan särskilt även lära dig äldre målningstekniker och dekorativt måleri. Du får lära dig mycket om färger och olika material, var och hur man använder dem och att blanda och nyansera färger.

Spackling, slipning och annat underarbete är en del av undervisningen. Här är yrkesutgången byggnadsmålare. Efter gymnasieutbildningen kan du söka en lärlingsanställning med lärlingslön på ett måleriföretag och ungefär efter 2 år godkänt gesällprov är du färdig målare.

Titta på Bli målare!

Plåtslageri

Du lär dig plåtslageriteknik, ventilationsteknik, svetsning och lödning. Du får tillverka plåtdetaljer för olika ändamål och montera dessa. Här ingår även att kunna metoder som används för att sammanfoga och skära i olika metaller som koppar, aluminium och stålplåt.

Byggnadsplåtslagaren tillverkar ofta olika plåtdetaljer från plan plåt som man sedan monterar. Det kan vara t ex bleck och rännor för tätning eller lägga plåttak.

Som ventilationsplåtslagare får du tillverka och montera plåttrummor och andra delar till ventilationssystem.

Wendesgymnasiet är en av få gymnasieskolor i Skåne som har en komplett utbildning till byggnadsplåtslagare. Vi har yrkesutgångarna byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare. Efter gymnasieutbildningen till byggnadsplåtslagare går du ca 2 år som lärling med lärlingslön på ett företag.

Titta på Bli plåtslagare!

Mark- och anläggning

Du kommer att få lära dig olika markarbeten som görs före och efter ett bygge. Du lär dig att bygga ledningsnät, anlägga uteplatser samt sten- och plattgångar.

Här ingår kunskaper om olika materials hållfasthet, packningsförmåga, dräneringsförmåga etc. Ett anläggningsprojekt kan t. ex vara en park eller en väg men också ett ledningsnät för dränering, telekommunikation eller fjärrvärme. 

Våra elever får förarbevis på såväl hjullastare som grävmaskin.

Vi har yrkesutgången väg- och anläggningsarbetare mot väg och infrastruktur eller mot gaturum och parker. Vi håller till i vår stora uppvärmda inomhushall när vi inte jobbar utomhus. Efter gymnasieutbildningen går du utbildning som lärling på en arbetsplats med lärlingslön.

Anläggningsmaskinförare

Du utbildar dig till anläggningsmaskinförare hos oss och får lära dig hantera och underhålla olika anläggningsmaskiner som grävmaskin eller hjullastare. Vi erbjuder förarbevis på dessa maskiner. Vi har simulatorer som du kan träna på. Efter gymnasieutbildningen går du utbildning till lärling med lärlingslön på ett företag.

I korthet betyder detta att man hos oss kan få utbildningsbevis för grävmaskin, hjullastare och grävlastare. 

Titta på Bygg din framtid!

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Branschrekommenderad skola

Branschrekommenderad skola

"BYN erbjuder gymnasieskolor med bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar Anläggningsfordon, Husbyggnad samt Mark- och anläggning en kvalitetsmärkning. Skolor som uppfyller kriterierna bedöms ha förutsättningar att ge grundläggande yrkesutbildning som uppfyller byggbranschens krav, och blir branschrekommenderade."

Läs mer