Fordons- och transportprogrammet

Programmet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill arbeta med service, underhåll och reparationer av personbilar, tunga fordon och mobila maskiner eller vill använda fordon för att utföra olika slags tjänster.

Personbil


Bildtext platshållare. Kom ihåg att byta bildkälla!

På inriktningen Personbil lär du dig arbeta med personbilar och lätta transportfordon. Du läser el/elektronik, service, diagnostik och underhåll. Kunskaperna du förvärvar är de som krävs för att arbeta som mekaniker med service, underhåll och reparationer av personbilar. Du får självklart också lära dig använda olika datoriserade mätinstrument för att identifiera fordonsfel.

Vi har yrkesutgång till personbilsmekaniker.

Lastbil och mobila maskiner

Här fördjupar du dig antingen inom maskinmekanik eller lastbilsmekanik. Du specialiserar dig på tunga fordon och mobila maskiner som t ex grävmaskiner, traktorer och lastbilar.

Du lär dig tillsyn, felsökning, service och reparation av lastbilar och mobila maskiner. I stort sätt får du arbeta med samma saker som personbilsmekanikern, men du får lära dig mer om dieselmotorer samt hydrauliska och pneumatiska system. Vi har yrkesutgångarna lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

Transport

Två elever som står framför en lastbil.

Du lär dig grunderna i att arbeta med godshantering och att yrkesmässigt köra lastbil med släp.

Till en början övar du på skolans övningsfält men allt eftersom du avlagt körprov får du framföra fordon på allmän väg. Syftet med utbildningen är att du ska uppnå målen för de behörigheter som krävs för att framföra tunga fordon i yrkesmässigt trafik.

De körkort som krävs och erbjuds är för bil, tung lastbil och släp. Vi har yrkesutgången lastbilsförare.

Kika in på hemsidan Bli lastbilschaufför!

Karosseri och lackering

Här fördjupar du dig inom billackering eller bilskadereparation. Du får grundläggande kunskap om karossens form och funktion för att kunna reparera och ge service på karosser och karosseridetaljer, eller för att arbeta som billackerare. Du får arbeta med olika svetsmetoder och avancerad utrustning, bland annat riktbänkar och mätinstrument.

Lackerare lär sig spackla, slipa, maskera och sprutlackera.  Vi har en komplett och modern anläggning för karosseri- och lackering på fordon.  Vi har yrkesutgångarna bilskadereparatör och billackerare.

Kika in på Vi kör där lastbilsförare, lastbilsmekaniker, maskinmekaniker, personbilsmekaniker, fordonslackerare och bilskadereparatör presenteras.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.