Program

Vi erbjuder tre nationella yrkesprogram. Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och Fordons- och transportprogrammet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.